Gerekli Evraklar

 2013 Yılında Gümrükleme işlemleri için ihtiyaç duyulan belgeler.

 Gümrüklerde ilk defa işlem yapıyorsanız kesinlikle olması gereken evraklar ;

  • Ticaret Sicil Gazetesi ( Noter tastikli)
  • Ticaret odası Faaliyet Belgesi Aslı
  • İmza Sirküleri (Noter tastikli)
  • Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak,vergi mükellefi olduğunu gösteren belge (En son yıl'a ait olması gereklidir)
  •  İmzaya yetkili şahısların nüfus cüzdan sureti ( Noter tastikli)
  • Vekaletname (Noter tastikli)
  • Vergi levhası kopyası

 

 


Dökümanlar


 

Döviz Kurları altın